מכתב הרבנים לציבור פסיפס

פורסם בתאריך י"א באדר ב תשע"א, 17/03/2011

מכובדות ומכובדים נכבדים,

 

הננו מביעים את מחאתנו על שינוי צורת הבמבה מצורת בוטן גמלוני לצורת קוביות. לדעת החתומים מטה יש לשמור אמונים למסורת, וכל המוסיף גורע. הדבר גם עלול לגרום לבלבול בין קוביות במבה לקוביות שוקולד, או חלילה מתוך שיבקשו ילדים מהוריהם במבה יבואו לבקש מהם שוקולד, וחסה התורה על ממונם של ישראל. הננו קוראים לכל המחנה האמוני להביע את מחאתו ולהצטרף לדעתנו להחזרת עטרת הבמבה ליושנה.

בכבוד רב,

 

הרבנית חסמב"ה

הרב דנידין "הרואה ואיננו נראה"

האדמו"ר הנסיך הקטן

הרבנית אורה "הכפולה"

הרב פו "הדב"

הרב קופיקו

הסבא קדישא אליעזר והסבתא אלישבע

הרב "מיץ פטל"

 

 

 

תגובהתגובות