כיסופים לגאולה

פורסם בתאריך ב' בחשון תשע"ד, 06/10/2013

בס"ד

כשקשה לבטא אף לעצמך את הרגשותיך

אתה משלים עם הקשיים - אך לפעמים

בוקר בא, ערב חולף אך הקשיים עוד לא תמו.

אנא ריבון העולמים, בחסדיך הרבים 

ובאהבתך הגדולה בנה לנו את בית המקדש במהרה

זרוק על עמך ישראל מים טהורים, ולב בשר תיתן להם

רוח חדשה תיתן בם ולב חדש שימה בקרבם 

כמו שניבא יחזקאל נביאך.

אנא ריבון העולמים קרב לנו את יום הישועה

אז יגל ליבנו וישיש נפשנו, כי ישועה הבאת לנו

בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים

אז יצא הצדק לאור, והשקר ייעלם כי אז ברכם טהרם

הכותב: עבדך אוהבך.

תגובהתגובות