פסיפס אתר יצירה

צללי שקיעה

פורסם בתאריך ט"ז בטבת תשע"ו, 28/12/2015

גם כשישלוט האפל

לעולם לא יגע הוא בכל

גם כשיבוא ערפל

לא ידומם הוא הקול

אור עמום עוד יציף

יעורר בי מיתר רדום

ניחוח רווי יפיץ

ישלח אל מסע קדום

תגובהתגובות