פסיפס אתר יצירה

קחו אותי

פורסם בתאריך ב' באייר תשע"ו, 10/05/2016

עוד יום

שיתחמק בשקט

את אור היום

יבריח ובצדק

 

כמו לא כולם הולכים לים

לצפות בשקיעתי

ומחר זה ייגמר

כשאמאס לי בשנתי

 

קחו אותי קחו אותי לשם

אראך ממן הצד

אחזיק שלא תאבד

 

קחו אותי קחו אותי לים

אשבור עוד גל

ארים לי דגל מעורער

 

עוד יום אקפוץ  ואחייך

אמצא אותו

את אור הקט בורח לי

 

עוד יום מה שונה בזה

שכל יום תאריך רק משתנה

 

קחו אותי קחו אותי לגן

את אור השמש אל הדשא

אגנוב משם

 

קחו אותי לא משנה היכן

ואז כבר שוב יגיע המחר

תגובהתגובות