פסיפס אתר יצירה

להעמיק את הקשר / "בין אדם לחבירו"

פורסם בתאריך כ"ה בסיון תשע"ו, 01/07/2016

איך אכניס 

אהבת חבריי בעצמותיי,

איך אאהוב אתם עד בלי די.

איך אעמיק את המושג 

"בין אדם לחבירו".

איך אשא לחברי שיר לליבו.

 

איך אשוב אליך אלוקי,

ואומר לך תודה,

נשמתי אתן בשמחה,

 

כי ידעתי, גם ידעתי

את כל העבודה,

והחיים הארוכים,

והזמנים הלא קלים, ידעתי

גם ידעתי.

אני קטן. אלוקי, אני שלך.

תגובהתגובות