פסיפס אתר יצירה

שברי כוונות טובות

פורסם בתאריך ב' באלול תשע"ז, 24/08/2017

דע לך, אלי, אני כאן
נשרף בלהבות
אדם תלוש, אתה רואה,
נותרו רק עקבות
ומה נשאר ממני מלבד
שברי כוונות טובות?

אתה מטושטש לי מבעד
מסכי שאר האהבות.
הייתי מספיק טיפש לזלזל,
לוותר על התקוות
להיות קרוב אליך:
הן היו לי כואבות.
אמור: הישנו פתח תקווה
אחרי כל התקוות?
והאם עוד יש תשובה
אחרי כל התשובות?
ראה הדרכים שהלכתי,
הרחוקות גם הקרובות,
האם תועיל לי תפילה,
תענית או זכות אבות
כדי לנסות להדביק חזרה
ולו במעט
שברי כוונות טובות?

תגובהתגובות