פסיפס אתר יצירה

לעמוד לפניך

מאת
עמישב
פורסם בתאריך כ"ט באלול תשע"ז, 20/09/2017

איך אפשר לעמוד לפניך,

כשאני יודע מה היה לפני

ומה יהיה אחרי.

איך אפשר לעמוד לפניך,

כשאני יודע מה יש בנבכֵי.

 

איך אפשר שלא לעמוד לפניך.

אינך שואל לרצוני,

אני עומד לפניך,

עם כל סרחוני.

לפניך.

ומה יעשה, גבר כי יִקְרַב,

גבר כי יֻקרב,

אבל רק חציו,

חצוי כולו, ניצב.

אוהב בעת רִחוקו,

קרוב ורחוק בעת אוהבו.

ונפשו סבוכה בנפשו,

קשורה בנפשו,

ואינה יכולה להפרד.

ובלית ברירה,

תסיר את שמלת שביה,

מעליה.

תגובהתגובות