ריקוד מול עולם

מאת
גאיוש
פורסם בתאריך ד' בניסן תשע"ח, 20/03/2018

שאל העולם איך אתמודד,
עניתי שלא אפחד.
תשובתי לא היתה מספקת בעיניו,
ביקש שאסביר,
אפרט לפניו.
רקדתי ריקוד עגול מסביבו,
חייכתי בנימוס והבטתי בו.
אמר שריקודי בעל חן,
אך חסר הוא אמת,
היה בו זיוף.
הבטתי בעולם,
לא היה בי מה לענות.
לא ידעתי כיצד אסתובב,
כמעט שבאו דמעות.
לפתע עיני נעצמו בחזקה,
רגליי הורמו,
כלא היתה אדמה,
וידי ריחפו ממעל גופי.
ורקדתי.
רקדתי אני עם גופי.

והיה בו פראות בריקוד השונה,
והיה הוא שלווה הריקוד היפה,
הוא היה מן ריקוד עם עולם,
שיש בו מסביב אך יש בו את כולם,
ריקוד של אני שמחובר אל העם.
ריקוד אמיתי שלא שאל אותי אם לבוא,
ריקוד שלא היה אכפת לו איך הוא נראה.
ריקוד שגילה תשובה כה כנה.
ריקודו של עולם,
ריקוד שרוקדת מול מלך עולם.

תגובהתגובות