פסיפס אתר יצירה

נו, קח

פורסם בתאריך כ"ג בסיון תשע"ח, 06/06/2018

הֵא לך!
קח אותי
את עצמי
את בשריי

קח את לשד כוחי
חבק את עיניי
לגום דבריי

קח את עצמותיי
שרוף כליותיי
חתוך ידיי
וקשור רגליי

לחופן אחד.

קח לך אישה
ובנה ממנה בית
קח את עַצְמָהּ
את ליבה
שיריה

שָׁסֵף מילותיה
רוקן דמה
לַבֵּן הגיגיה

הֵא לך!
הֵא לך ליבי
הֵא לך כליותיי!
רגליי
ידיי
דמי
עצמי 
ובשרי


ואני
רק
שיר
.
 

תגובהתגובות