שאיפה נשיפה

פורסם בתאריך י"ז באב תשע"ח, 29/07/2018

ריצה מהירה

שאיפה נשיפה

צעדים דופקים
דוחקים

שאיפה

קורסת ליד הקיר

נשיפה

שאיפה נשיפה

צעדים משתתקים
עוצרים לצידי

שאיפה שאיפה

יד מונחת עלי

נשיפה נשיפה

שקט

תגובהתגובות