בעת ובעונה

מאת
כתוב
פורסם בתאריך כ"ז בסיון תשע"ט, 30/06/2019

בעת ובעונה / נזרעה הברכה
בה נגוזה לה כסתיו / חדוה עלומה
ונפלאת היא ממנו / בתוך חרפת הכבלים
אשר נקפו הן עליה / במצולת הגשמים

בעת ובעונה / פרץ האביב חסמים
עת קורת רוחינו / עלתה למרומים
ובליבנו מרחבים / לחירות מצפים
אשר נוקפת כרעם / במייצרי עולמים

בעת ובעונה / הקיץ המורא
כשבפרץ עלתה לה / ליבת האדמה
על כאב לב בנים / נמצא אב מנחמה
אשר נקף מצפונה / ליבה וחיטא

בעת ובעונה / נזרעה הברכה
מראש השנה מעדן / לארבעה נחלקה
וידועות הן מראש / כל עונות השנה
אשר בהנה יתן ד' / את ברכת השנה

תגובהתגובות