צר לי עליך, אחי שאול

פורסם בתאריך ל' בכסלו תש"פ, 28/12/2019

מלכנו שאול...

כולנו על זמן שאול.

מלוכה שאולה,

שאול נשאלת.

צר לי עליך,

שאול הנכבד.

חבל התייאשת

מחטא שנחטא.

אם הייתי לידך,

מחבק אותך מנחם.

לעניו שכמותך, ינתן הרבה חן.

זה לא סוף העולם,

לרדת מגדולה,

ולהיות כמו כולם,

כזה רואה נעלם.

דווקא שאול, יכולת להיות,

אחלה אזרח,

צדיק מטופח.

אוהבים אותך

אחינו שאול.

דמעות בעיניי, עת עברתי בגבול,

הרי אל־טל ואל־מטר, באיזה טיול.

בעיני דמיוני ראיתי אותך

והעמלקי הנבזה הזה...

יהי רצון... עוד ננקום נקמתך.

נצחך – נצח ישראל,

בחזון

עוד תרום קומתך.

תגובהתגובות