יצירות של שביבי אור | יצירות ש-שביבי אור אהב

שירה

ציפייתנו

מאת שביבי אור
כ"ו בסיון תש"פ (18/06/2020)
ועיננו תצפנה
כל עוד רוח בנו,
תכסה גופתנו כלימה
בושה תעטוף נפשנו
וכאב יפרוץ מבעדנו.
ציפית לישועה?
תמה היא, גם תם כוחה
של הציפייה
והשאלה תהדוף בנו,
תכה ללא רחם.
הטוב כי לא כלו רחמיך.
המשך...
2