רשימת שירים

  1. אדון השלוםאברהם פריד
  2. מחרוזת קרליבךשלהבת
  3. אחינומרדכי בן דוד
  4. מה טובומיכאל שטרייכר
  5. אמנםשלמה כהן
  6. כאיל תערוגאפרים מנדלסון
  7. באין מליץמרדכי בן דוד
  8. משוך חסדךאברהם פריד
  9. זכורעמית ליסטונד ואביש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות