רשימת שירים

  1. אדון השלום אברהם פריד
  2. מחרוזת קרליבך שלהבת
  3. אחינו מרדכי בן דוד
  4. מה טובו מיכאל שטרייכר
  5. אמנם שלמה כהן
  6. כאיל תערוג אפרים מנדלסון
  7. באין מליץ מרדכי בן דוד
  8. משוך חסדך אברהם פריד
  9. זכור עמית ליסטונד ואביש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות