רשימת שירים

 1. הרדופים שלמה ארצי
 2. שדות של אירוסים שלמה ארצי
 3. עפיפונים "
 4. 17 "
 5. אני נושא עמי
 6. השיר על ארץ סיני
 7. אני יושב על שפת
 8. בארץ ישראל
 9. דרך 2 נקודות
 10. נחל ים
 11. נוף ילדות
 12. האיש ההוא
 13. בהר הדומיות
 14. עוף גוזל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות