רשימת שירים

 1. זה היוםחיים ישראל
 2. זמן לשמוחאביעד גיל
 3. יום יבואיובל טייב
 4. תן לשמוחאלעד שער
 5. נעלה נעלהחיים ישראל
 6. ראו בניםיעקב שוואקי
 7. קול רינהמשה גיאת
 8. יפה נוףישראל אדרי
 9. ירושליםיוסי ברדא
 10. נעלה ציונהדודו דרעי
 11. כולנו אחיםשוהם שמחי
 12. הללוסגיב כהן
 13. ישתבח שמךיהודה זיתון
 14. חביבי יבוא גואלעמנואל שלום

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות