רשימת שירים

  1. אודךמרדכי בן דוד
  2. קנא לשמךאברהם פריד
  3. אזכרהמרדכי בן דוד
  4. משך חסדך לעבדךאברהם פריד
  5. מנוחהפרחי מיאמי
  6. קול ברמה נשמעאברהם פריד
  7. גאט פון אברהםיהודה צ'יק
  8. נקדשפרחי מיאמי
  9. יה ריבוןמנדי ורדיגר
  10. אבינוישראל ויליגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות