רשימת שירים

  1. יהי שלום יעקב שוואקי
  2. כי לא במותו וואטר בארי
  3. תהי ידך משה שטקל
  4. מה אשיב אברהם פריד
  5. למקדשך חסידי גור
  6. ועתה כתבו גרשון ורובה
  7. מי בן שיח יוסף חיים בלוך
  8. יחל החברה
  9. אבינו דוד גבאי
  10. מהרה שלומי גרטנר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות