רשימת שירים

  1. יהי שלוםיעקב שוואקי
  2. כי לא במותווואטר בארי
  3. תהי ידךמשה שטקל
  4. מה אשיבאברהם פריד
  5. למקדשךחסידי גור
  6. ועתה כתבוגרשון ורובה
  7. מי בן שיחיוסף חיים בלוך
  8. יחלהחברה
  9. אבינודוד גבאי
  10. מהרהשלומי גרטנר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות