רשימת שירים

  1. הבן יקיר לי שלמה כהן
  2. מחרוזת דבקות חסידי ויזניץ
  3. יעלה תחנונינו דוד ורדיגר
  4. אמר ה' ליעקב דוד ורדיגר
  5. ממקומך חסידי בעלזא
  6. כרחם אב פרחי מיאמי
  7. מידת הרחמים חסידי ויז'ניץ
  8. אדון השלום חסידי פרמישליאן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות