רשימת שירים

  1. מן המיצריוסף חיים שוואקי
  2. מקדש מלךישראל עמר
  3. מה נאמריומי לואי
  4. מלך מלכי המלכיםליפא שמלצר
  5. ליביפרחי ניו יוק
  6. מן המיצרישיבה בויס
  7. רצוננואברהם פריד
  8. סוף דברשבת חברים
  9. לולימנוחה
  10. גווני טשענט-תניא,אדרבהיוסי גרין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות