רשימת שירים

  1. הרי את מקודשתעדי רן
  2. כי בא מועדדדי גראוכר
  3. היינו כחולמיםדני גולן
  4. עוסקין באוריתאיהודה דים
  5. הרחמןיידל
  6. טליתאסף נגל
  7. הריני מזמןאיבי רוטנברג
  8. כיצד מרקדיןאפרים מנדלסון
  9. נער הייתיעמירן דביר
  10. חגיגהאהרון רזאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות