רשימת שירים

  1. הרי את מקודשת עדי רן
  2. כי בא מועד דדי גראוכר
  3. היינו כחולמים דני גולן
  4. עוסקין באוריתא יהודה דים
  5. הרחמן יידל
  6. טלית אסף נגל
  7. הריני מזמן איבי רוטנברג
  8. כיצד מרקדין אפרים מנדלסון
  9. נער הייתי עמירן דביר
  10. חגיגה אהרון רזאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות