רשימת שירים

  1. ברכת הכהניםישראל עמר
  2. תפילת הבניםאוהד מושקוביץ
  3. מי שענהשבת חברים
  4. נשמת כל חישלומי גרטנר
  5. יושבנוחי קראון
  6. יפיפית ב' (ווקאלי)פלטיניום אקפלה
  7. בטוח אניבני פרידמן
  8. כינוראברהם פריד
  9. אהבת ה'יומי לואי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות