רשימת שירים

 1. סורו ממנילהקת העוד
 2. בנתיב מעורפלדקלון
 3. ים של דמעותזוהר ארגוב
 4. פרי גנךאביבה אבידן
 5. בלדה לחבראביהו מדינה
 6. בדדמתי סרי
 7. גברים בוכים בלילהאבנר גדסי
 8. רוצים אתכםחיים משה
 9. כחנתנאל
 10. שומר ישראלדקלון
 11. אשא עיניאביהו מדינה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות