רשימת שירים

 1. נחמונימשה בן מור
 2. חלל גדולחיים ישראל
 3. כשהלב בוכהשרית חדד
 4. קומה ילדאביחי מליחי
 5. אחרי העלטהמשפחת שרעבי
 6. מה אברךאבי פרץ
 7. חוט העצבעופרי סאלם
 8. אחימשה בן מור
 9. לעצב אין גבולותאביטל
 10. גן של פרחיםישעיה חסיד
 11. בן יקרשמואל דנה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות