רשימת שירים

  1. לעשות רצון אביךיהודה דים
  2. מי אדיריעקב שווקי
  3. שמעשלשלת
  4. מה בצעאפרים מנדלסון
  5. אל תקצוףגדעון לוין
  6. גם כי אלךישיבה בויס
  7. אב הרחמיםאלי גרשטנר
  8. לב טהורהחברה
  9. הורני ה'שלמה כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות