רשימת שירים

  1. לעשות רצון אביך יהודה דים
  2. מי אדיר יעקב שווקי
  3. שמע שלשלת
  4. מה בצע אפרים מנדלסון
  5. אל תקצוף גדעון לוין
  6. גם כי אלך ישיבה בויס
  7. אב הרחמים אלי גרשטנר
  8. לב טהור החברה
  9. הורני ה' שלמה כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות