רשימת שירים

 1. נעלה נעלה חיים ישראל
 2. שמחתי שבת אחים
 3. שבחי (רמיקס) ישיבה בויס
 4. ירושלים יוסף חיים שוואקי
 5. שיבנה ברי וובר
 6. הלילה (עוד ישמע) אדר
 7. לחיים בירושלים אברהם פריד
 8. בעטן שועה קעסין
 9. ובנה יואלי גרינפלד
 10. תתגדל שבת חברים
 11. ותחזינה שלומי טוסיג
 12. יבוא פרחי מיאמי
 13. על כפיו יביא יונתן שינפלד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות