רשימת שירים

  1. לקדושת שמך ניר קפטן ונפתלי גולד
  2. אחת שאלתי פרחי מיאמי
  3. עבדי זמן מנחם פיליפ
  4. נכספה מרדכי בן דוד
  5. למען אחי שלומי דקס
  6. לולא האמנתי עמית ליסטוונד
  7. ושיויתי אייזיק האניג
  8. זכור אברהם פריד
  9. עד מתי סנדי שמואלי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות