רשימת שירים

  1. לקדושת שמךניר קפטן ונפתלי גולד
  2. אחת שאלתיפרחי מיאמי
  3. עבדי זמןמנחם פיליפ
  4. נכספהמרדכי בן דוד
  5. למען אחישלומי דקס
  6. לולא האמנתיעמית ליסטוונד
  7. ושיויתיאייזיק האניג
  8. זכוראברהם פריד
  9. עד מתיסנדי שמואלי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות