רשימת שירים

  1. למה ה'אברהם פריד
  2. עד מתיאדר
  3. רחלליפא שמלצר
  4. ואפילשלומי טויסיג
  5. מקדש מלךישראל עמר
  6. על כן ציוןמרדכי בן דוד
  7. ומפני חטאינויומי לואי
  8. אשא עיניברי וובר
  9. ואף על פישלמה כץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות