רשימת שירים

 1. יחד שבטי שיראל מרדכי בן דוד
 2. מזל טוב (אנגלית) להקת היום השמיני
 3. אדון עולם יואל וייס
 4. המזמרים סינגרס
 5. כבודו ליפא שמלצר
 6. אור אברהם פריד
 7. קדוש ה' יומי לואי
 8. והוא ישלח דוד גבאי
 9. כי המלכות בריו חקשור
 10. מבקש שלומי דאסקאל
 11. ותגביה קרננו (hesher שלומי טויסיג
 12. גם זו לטובה ישראל עמר
 13. ואני בחסדך ברי וובר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות