רשימת שירים

 1. יחד שבטי שיראלמרדכי בן דוד
 2. מזל טוב (אנגלית)להקת היום השמיני
 3. אדון עולםיואל וייס
 4. המזמריםסינגרס
 5. כבודוליפא שמלצר
 6. אוראברהם פריד
 7. קדוש ה'יומי לואי
 8. והוא ישלחדוד גבאי
 9. כי המלכותבריו חקשור
 10. מבקששלומי דאסקאל
 11. ותגביה קרננו (hesherשלומי טויסיג
 12. גם זו לטובהישראל עמר
 13. ואני בחסדךברי וובר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות