רשימת שירים

 1. אחות קטנה יעקב מנשה
 2. תפילותי איציק אשל
 3. שמע ישראל יובל טייב
 4. בכל כוחי חיים ישראל
 5. אפשר עוד לתקן יניב בן משיח
 6. אדם איציק דדיה
 7. אם ננעלו סגיב כהן
 8. לך אלי תשוקתי אבישי ואיציק אשל
 9. חזקני אל אלעד שער
 10. תפילה אשא רועי גולן
 11. בן אדם אבישי לוי
 12. אל נורא עלילה בן סנוף
 13. פתח לי שער אבי בן ישראל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות