רשימת שירים

 1. בן פורת יוסףיוסף קרדונר
 2. לכה דודיאבי נקש
 3. בתפארהשמוליק אינדיג
 4. בצאת ישראלסיני תור
 5. שמחתניניצוצות
 6. נפשינוחיים דוד
 7. כמו שאתהגידי שרון ואילן דמארי
 8. איתי מלבנוןניר כהן
 9. ריח טובגד ליאור
 10. כשאדם נכנסבית הקדושה
 11. מלאכיםלהקת המושב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות