רשימת שירים

 1. בן פורת יוסף יוסף קרדונר
 2. לכה דודי אבי נקש
 3. בתפארה שמוליק אינדיג
 4. בצאת ישראל סיני תור
 5. שמחתני ניצוצות
 6. נפשינו חיים דוד
 7. כמו שאתה גידי שרון ואילן דמארי
 8. איתי מלבנון ניר כהן
 9. ריח טוב גד ליאור
 10. כשאדם נכנס בית הקדושה
 11. מלאכים להקת המושב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות