רשימת שירים

  1. ריבוןשלומי גרטנר
  2. רצוננואברהם פריד
  3. בשם השםבני פרידמן
  4. אתה קדושמיאמי מזרח
  5. יגדלליפא שמלצר
  6. ומלאכיםשלמה כהן
  7. בריךאדר
  8. תודהישראל עמר
  9. רינהברוך לוין
  10. יהי רצוןיואל וייס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות