רשימת שירים

  1. יגדל ליפא שמלצר
  2. הנשמה לך יידל
  3. ותשפיע ינקי ודובי בריזל
  4. שמע קולנו מקהלת ידידים
  5. רצוננו אברהם פריד
  6. הטה יואלי גרינפלד
  7. כי כמוך שאולי וולדנר
  8. והביאותים בני פרידמן
  9. בני ברוך לוין
  10. אלול ניגון איתן כץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות