רשימת שירים

 1. אזמרה דוד פישר
 2. ללבנה אמר אודי אולמן
 3. ענבי הגפן מרדכי בן דוד
 4. שמח תשמח מנדי וולד
 5. שהחיינו עמית ליסטונד
 6. כי לא יטוש שלמה כהן
 7. כי לה' אייזיק האניג
 8. כולנו אחד יידל ורדיגר
 9. מצוה רביעית שטרייכר וישורון
 10. שומר ישראל מנחם פיליפ
 11. אמר רבי עקיבא מנדי וולד
 12. מה אבקש אויף שמחעס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות