רשימת שירים

 1. רק הואארי גולדווג
 2. שמחיםיעקב שוואקי
 3. כמה טובאברהם פריד
 4. נשימהיואלי גרינפלד
 5. אדון כל המעשיםליפא שמלצר
 6. בלב אחדשלומי גרטנר
 7. על אחת כמה וכמהיידל
 8. גם זו לטובהישראל עמר
 9. דודפרחי יפה
 10. ואנירז הרטמן
 11. תודהברוך לוין
 12. יש תקווה - דאנסבני פרידמן
 13. צור ישראלמקהלת נחת
 14. שמע ה'קינדרלעך

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות