רשימת שירים

  1. לדוד מזמורדוד רויטמן
  2. היה עם פיפיותדוד בגלי
  3. מלוך על כל העולםנחום מליק
  4. כי כשמךנפתלי הרשטיק
  5. אתה חוננתנויעקב מוצן
  6. טיהר רבי ישמעאלשמואל ברזיל
  7. אין קצבהיששכר הלמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות