רשימת שירים

 1. שכוי"ח פארטיש
 2. היינו כחולמים גולן
 3. מלך העולם קן ברג'ס וחברים
 4. שמך ישראל אפרים מנדלסון ודודי הרץ
 5. גם אני אודה יהודה איסלר
 6. אור חדש מנדי ג'רופי
 7. בזכות ר"ש שלומי דסקל
 8. משמח איתי עמרן
 9. כי ישמע יוני שלמה
 10. מה רבו שלמה שמחה
 11. ותחזינה אברמי הלפרין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות