רשימת שירים

 1. שכוי"חפארטיש
 2. היינו כחולמיםגולן
 3. מלך העולםקן ברג'ס וחברים
 4. שמך ישראלאפרים מנדלסון ודודי הרץ
 5. גם אני אודהיהודה איסלר
 6. אור חדשמנדי ג'רופי
 7. בזכות ר"ששלומי דסקל
 8. משמחאיתי עמרן
 9. כי ישמעיוני שלמה
 10. מה רבושלמה שמחה
 11. ותחזינהאברמי הלפרין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות