רשימת שירים

  1. ליהודים מקהלה
  2. שושנת יעקב אברימי רוט
  3. שושנת יעקב ליפא שמלצר
  4. משנכנס אדר מיכאל סוארה
  5. ליהודים ישיבת אש קודש
  6. על הניסים אברימי רוט
  7. זה היום שרולי גינזברג
  8. הפכת אברהם פריד
  9. על הניסים ישיבה בויס
  10. 1 תשועתם חיליק פראנק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות