רשימת שירים

  1. ליהודיםמקהלה
  2. שושנת יעקבאברימי רוט
  3. שושנת יעקבליפא שמלצר
  4. משנכנס אדרמיכאל סוארה
  5. ליהודיםישיבת אש קודש
  6. על הניסיםאברימי רוט
  7. זה היוםשרולי גינזברג
  8. הפכתאברהם פריד
  9. על הניסיםישיבה בויס
  10. 1 תשועתםחיליק פראנק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות