רשימת שירים

 1. והיא שעמדהפרחי שירה חדשה
 2. אחד מי יודעאלי קליין
 3. בצאת ישראלדוד ד'אור ותומר הדדי
 4. ותקח מריםלהקת קולות
 5. מאת ה' היתה זאתצבי זלבסקי
 6. ושמחת בחגךאליעזר אוירבך
 7. בשמחה רבהפרחי מיאמי
 8. תרקדועמירן דביר
 9. והביאתיםישיבה בויס
 10. שיבנהאלי מרכוס
 11. רק ביחדבני פרידמן
 12. השתא הכאשלמה כץ
 13. הא לחמא עניאאהרון רזאל
 14. חסל סידור פסחפרחי שירה חדשה
 15. ירושליםיוסף חיים שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות