רשימת שירים

 1. ירושלים בלבאברהם פריד
 2. שיבנהאלי מרכוס
 3. חתן וכלהיוסף חיים שוואקי
 4. רק שמחהמיכה גמרמן
 5. צמאה נפשיאפי גרין
 6. ויעזורלוי פלקוביץ
 7. בוה בוהליפא שמלצר
 8. לא ימלטברוך שלום בלסופסקי
 9. בשורות טובותאוהד מושקוביץ
 10. צוזאמעןמוזס ושוברי הלוחות
 11. מודה אנידוד פרלמן
 12. נודה לךעמירן דביר
 13. קדשנומטי אילאביץ
 14. בשמייםפרחי מיאמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות