רשימת שירים

 1. מעיין חיים המדרגות
 2. מרגיש
 3. אבר כיונה
 4. צל חולף
 5. מתי
 6. אודה לא-ל
 7. וראה בעיניך (נעימה)
 8. אמת
 9. חבל
 10. על הדרך
 11. הבעש"ט
 12. צמאה
 13. אשא עיני

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות