רשימת שירים

  1. בואי בשלום שלמה כהן
  2. בואי בשלום ישראל פרנס
  3. ושמרו אברהם פריד
  4. אל אדון רגש
  5. אל אדון אסף נגל
  6. אשת חיל אודי אולמן
  7. מזמור שיר ליום השבת גיל עקיביוב
  8. לכה דודי אלי גרסטנר
  9. וזכינו שלמה כהן
  10. מעין עולם הבא יצחק פוקס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות