רשימת שירים

 1. גיט וואךאדר
 2. המבדיליעקב שוואקי
 3. אליהו הנביאמיכאל עובד
 4. נצליחיעקב שוואקי
 5. חמדת לבביקינדרלעך
 6. קול מבשראודי אולמן
 7. הוא יבשרמיכאל פרוזנסקי
 8. המבדילאברימי רוט
 9. הצליחנואלי הרצליך
 10. די דישלומי דאסקל
 11. עטרת זקניםירמיה דמן
 12. הנה אנכישלמה כץ
 13. אליהו הנביאלכתחילה
 14. אליהו הנביאאברומי ויינברג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות