רשימת שירים

 1. אנא אנא אנאשי צברי
 2. עשרים וששנתן גושן
 3. אנחנו פההראל סקעת
 4. את כל מה שרציתי לאהובעידן חביב
 5. בדיוק כמו הירחיובל דיין
 6. מה שחשובג'יין בורדו
 7. חלק מהזמןעידן עמדי
 8. הכל עוד לפניהתקווה 6
 9. בא אליאביב גפן
 10. גלגל מסתובבעידן רייכל
 11. אלוהי הדברים הקטניםמירי מסיקה
 12. שירים על המיםדור דניאל
 13. הזמן ירפאאתניקס
 14. לראות שקיעהטל שגב
 15. בסוף אזרחאליעד מלכי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות