רשימת שירים

  1. משנכנס אדר 1פורים דאוריתא
  2. משנכנס אדראהרון רזאל
  3. משנכנס אדרמיכאל סוארה
  4. משנכנס אדראהרון רזאל
  5. משנכנס אדר (דאנס)יוסי הופמן
  6. משנכנס אדרמקהלה
  7. ליהודים - נעימהחיליק פראנק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות