רשימת שירים

 1. הא לחמא אביהוא מדינה
 2. מה נשתנה עוזי חיטמן
 3. עבדים היינו עוזי חיטמן
 4. והיא שעמדה אביהוא מדינה
 5. דיינו אביהוא מדינה
 6. בצאת ישראל עוזי חיטמן
 7. זה היום אביהוא מדינה
 8. כי לו נאה עוזי חיטמן
 9. אחד מי יודע אביהוא מדינה
 10. חד גדיא אביהוא מדינה
 11. ויוציאנו אביהוא מדינה
 12. צא ולמד אביהוא מדינה
 13. על אחת כמה אביהוא מדינה
 14. צור משלו אביהוא מדינה
 15. חסל סידור פסח אביהוא מדינה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות