רשימת שירים

 1. הא לחמאאביהוא מדינה
 2. מה נשתנהעוזי חיטמן
 3. עבדים היינועוזי חיטמן
 4. והיא שעמדהאביהוא מדינה
 5. דיינואביהוא מדינה
 6. בצאת ישראל עוזי חיטמן
 7. זה היוםאביהוא מדינה
 8. כי לו נאהעוזי חיטמן
 9. אחד מי יודעאביהוא מדינה
 10. חד גדיאאביהוא מדינה
 11. ויוציאנואביהוא מדינה
 12. צא ולמדאביהוא מדינה
 13. על אחת כמה אביהוא מדינה
 14. צור משלואביהוא מדינה
 15. חסל סידור פסחאביהוא מדינה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות