רשימת שירים

  1. שמע קולנוהחברה
  2. קוה אל ה'מנוחה
  3. גם כי אלךישיבה בויס
  4. הנשמה יידל
  5. מתפלליםאוהד מושקוביץ
  6. ירושליםדדי גראוכר
  7. תהי ידךאפרים מנדלסון
  8. מי אדירישראל בורוכוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות