רשימת שירים

 1. שיר היונהמתי כספי
 2. מישהומתי כספי
 3. ציורמתי כספי שלמה גרוניך
 4. שובי השולמיתמתי כספי
 5. ימי בנימינהמתי כספי
 6. שיר משמרמתי כספי
 7. עדמתי כספי
 8. עוד יוםמתי כספי
 9. ילדותי השנייהמתי כספי
 10. חלומות שמוריםמתי כספי
 11. מי ששרמתי כספי
 12. זה מכברמתי כספי
 13. מי ראה את באני שלנומתי כספי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות