רשימת שירים

  1. פתח לנו שער מרדכי בן דוד
  2. בספר החיים אלי לאופר
  3. ותשובה ותפילה וצדקה יעקב שוואקי
  4. היום תאמצנו יונתן רזאל
  5. עוד יזכור לנו יואל נפחה
  6. ותשובה ותפילה וצדקה יעקב שוואקי
  7. הבן יקיר לי יואלי גרינפלד
  8. אבינו מלכנו שלשלת
  9. מלוך בני פרידמן
  10. לשמוע שלומי גרטנר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות