רשימת שירים

  1. לבבות זהבאומני הזמר החסידי
  2. מלך מלךפילהרמונה
  3. הכל לטובהדדי גראוכר
  4. ישמח ישראליידל ורדיגר
  5. מי שאמרליפא שמלצר
  6. גל עיניכוכבי השמיים
  7. בשמחה סנדי שמואלי
  8. עד הנהאברהם פריד
  9. המלמדיעקב שווקי
  10. ברוך הגברפרחי אפרת

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות